BIURO OBSŁUGI KLIENTA

pomoc@cdp.com.pl

DANE FIRMY

CDP sp. z o.o.

ul. Jagiellońska 88

00-992 Warszawa

NIP: PL 113-21-85-592

REGON: 016103851

KRS: 0000032579

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 3.024.000,00 zł